Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin mô tác cách thức Bếp Tôi thu thập thông tin của người dùng và cam kết của chúng tôi trong việc bảo mật thông tin của người dùng khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Mục đích chính của việc thu thập thông tin là để Bếp Tôi phục vụ cho quá trình mua hàng của bạn, chăm sóc khách hàng và nâng cấp, cái thiện dịch vụ, trang web của chúng tôi. 

1. Cho phép Bếp Tôi thu thập thông tin của bạn

Bằng việc truy cập, sử dụng các chức năng của trang web này, và trao cho chúng tôi thông tin của bạn, bạn đã chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng các thông tin cá nhân của bạn trong khuôn khổ chính sách bảo mật thông tin này. 

Nếu bạn từ chối cho chúng tôi sử dụng thông tin, bạn có thể dừng cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc sử dụng các quyền của bạn trong mục 6: Quyền của người dùng. 

Bạn cần hiểu và chấp nhận rằng: các nội dung trong chính sách bảo mật này có thể được cập nhật bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực ngay lập tức khi được công bố trên website. 

2.  Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn để phục vụ cho những mục đích như sau:

 • Xử lý đơn hàng của Quý khách
  Chúng tôi căn cứ theo thông tin để cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến bạn. 
 • Cung cấp đến bạn những chức năng, tiện ích của web, cập nhật thông tin, ưu đãi 
  Việc cung cấp thông tin là cần thiết để bạn có thể sử dụng tất cả các chức năng, tiện ích trong quá trình mua hàng, duy trì tài khoản của bạn để tiếp tục mua sắm lâu dài. Đồng thời, Bếp Tôi có thể gửi đến bạn những thông tin, chia sẻ và ưu đãi. 
 • Chăm sóc khách hàng
  Bếp Tôi sử dụng các thông tin để giải quyết các vấn đề phát sinh, để phục vụ, chăm sóc bạn xuyên suốt quá trình mua hàng. Chúng tôi cũng muốn giữ kết nối với bạn, lưu lại lịch sử tương tác của bạn trong hệ thống của chúng tôi để phục vụ bạn tốt hơn trong tương lai. 
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm sử dụng web & chất lượng quảng cáo
  Nhờ vào việc tổ hợp thông tin, thống kê thói quen, hành vi, xu hướng, chúng tôi có một cái nhìn toàn cảnh về thị trường. Từ đó cho phép chúng tôi xem xét, rút kinh nghiệm và làm tốt hơn các công việc đang làm. 
  Các thông tin mà bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi :
  • Xem xét, phân tích và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình nhiều hơn nữa. 
  • Cải thiện, nâng cao chức năng web, để bạn được hưởng nhiều tính năng, tiện dụng hơn nữa. 
  • Rút kinh nghiệm để điều chỉnh, giới thiệu ra bên ngoài những thông tin hữu ích nhất, giúp cho các nỗ lực quảng cáo của chúng tôi trở về đúng ý nghĩa trong sạch: “giới thiệu các thông tin hữu ích, có lợi để người mua tìm được đúng sản phẩm mong muốn sở hữu, trải nghiệm”. 
 • Các vấn đề về an ninh
  Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo, spam, phá hoại, ảnh hưởng xấu đến chúng tôi và đến các khách hàng của chúng tôi. 
 • Tuân thủ theo yêu cầu của Pháp luật
  Tùy theo tình huống, quy định mà chúng tôi có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin trong trường hợp các cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu. 

3. Cách thức & phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

Bạn trực tiếp cung cấp thông tin cho chúng tôi 

Các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng các chức năng trang web Bếp Tôi. Các phương thức, cổng đăng ký bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Các mẫu đăng ký: khuyến mãi, nhận thông tin, đăng ký tài khoản. 
 • Các thông tin khảo sát, phản hồi, khiếu nại, góp ý cải thiện dịch vụ. 
 • Các trao đổi qua email, chat, tin nhắn hoặc các công cụ liên lạc khác.
Bạn tương tác với chúng tôi

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dấu khác để thu thập thông tin khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi. 

Từ các nguồn hợp pháp khác

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thông qua một số nguồn hợp pháp khác. 

4. Quyền của người dùng

Bạn có toàn quyền quyền cung cấp thông tin cho chúng tôi, cập nhật, thay đổi, điều chỉnh thông tin của bạn bằng cách:

 • Tự đăng nhập chỉnh sửa trong tài khoản cá nhân được cấp cho bạn. 
 • Yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

5. Các trường hợp chia sẻ thông tin 

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ một bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ được liệt kê dưới đây:

 • Các đối tác thứ 3 có liên quan trong quy trình thực hiện đơn hàng. Chúng tôi cam kết chỉ cung cấp các thông tin trong phạm vi cần thiết để thực hiện công việc. Các đối tác thứ 3 phải cam kết chịu trách nhiệm trong vấn đề bảo mật thông tin do chúng tôi cung cấp. (Ví dụ: chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin cần thiết để đơn vị vận chuyển thực hiện công việc giao hàng đến người nhận). 
 • Chúng tôi có thể hợp tác, liên kết, thuê với 1 bên cung cấp dịch vụ thứ 3 để giúp chúng tôi xây dựng, phát triển hệ thống của chúng tôi và do đó, bên thứ 3 này có quyền truy cập và xử lý thông tin để thực hiện trách nhiệm công việc của họ. Bên thứ 3 này cũng phải cam kết và chịu trách nhiệm trong vấn đề bảo mật thông tin do chúng tôi cung cấp. 
 • Chúng tôi phải chia sẻ thông tin trong trường hợp Nhà nước, các cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu và việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ các quy trình pháp lý. 
 • Trong trường hợp chúng tôi sáp nhập, hợp nhất một phần hoặc toàn bộ công ty, người mua sẽ có thể có quyền truy cập, quản lý toàn bộ thông tin mà chúng tôi lưu trữ. 

6. Thông tin đơn vị thu thập thông tin & Liên hệ khiếu nại

Trong trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về các vấn đề bảo mật, thu thập thông tin của chúng tôi, bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Bếp Tôi qua các thông tin sau:

Chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn trong thời gian chậm nhất là 5 ngày làm việc. 

7. Quy trình giải quyết khiếu nại về bảo mật thông tin

Bước 1  Cá nhân liên hệ với Bếp Tôi, cung cấp các thông tin cần thiết để chúng tôi xác  định danh tính:
 • Tên:
 • Tài khoản:
 • Email (địa chỉ mà cá nhân đã đăng ký, cung cấp cho Bếp Tôi):
 • Số điện thoại (số điện thoại mà cá nhân đã đăng ký, cung cấp cho Bếp Tôi):
 • Vấn đề bạn gặp phải:
Bước 2     Bếp Tôi sẽ xác minh vấn đề và phản hồi trong vòng 5 ngày làm việc. 
Bước 3  Tuỳ theo vấn đề thực tế, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp:
 • Đổi password, tài khoản
 • Khoá tài khoản của bạn
 • Cung cấp cho bạn tài khoản mới
 • Xoá, điều chỉnh các thông tin của bạn. 
Bước 4  Bạn xác nhận với đề xuất của Bếp Tôi để chúng tôi tiến hành xử lý. 

 

Cập nhật ngày 25 tháng 2 năm 2023

0767 314 314